Είστε Εδώ: Industrial burners
 
 

Προσφορά - Ολοκληρωμένο συγκρότημα Pellet

 • 1  pellet 20kw.png
 • 2  pellet 40kw.png
 • pellet-20-30kw.png
 
 
 
 

Industrial Burners

Reliability from experience of several decades

Oilon burners - reliable and fully automatic domestic and industrial burners can burn all usual mineral oils and usual types of gas. Capacity range 45 kW – 22.500 kW.

Burner series 6 - 26

E-mail Print
There are no translations available.

kp-26_h.png kp-26_h.png kp-26_h.png

 • Φως καυστήρες πετρελαίου KP
 • Καυστήρες αερίου GP
 • Διπλή καυστήρες καυσίμου GKP

 

Καυστήρες σε σειρά 6-26 είναι τύπου monoblock πλήρως αυτόματο ελαφρύ πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή διττού καυσίμου. Δυνατότητες ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας είναι ένα στάδιο ή σε δύο στάδια (H). Φάσμα της παραγωγικής ικανότητας 45 έως 400 kW. Πίνακας ελέγχου είναι ενσωματωμένη στον καυστήρα.

Burner series 50 - 90

E-mail Print
There are no translations available.

gp-50pch100px.png gp-80h100px.png kp-50hch100px.png

 • Φως καυστήρες πετρελαίου KP
 • Καυστήρες αερίου GP
 • Διπλοί καυστήρες καυσίμου GKP

 

Καυστήρες σε σειρά 50 έως 90 είναι τύπου monoblock πετρελαίου πλήρως αυτόματο φως, το φυσικό αέριο ή διττού καυσίμου. Ρύθμιση της μεταφορικής ικανότητας είναι δύο σταδίων (H). Σε ένα καυστήρα αερίου μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα συρόμενο δύο στάδια ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας (P) ή ρύθμιση ρύθμιση της μεταφορικής ικανότητας (P). Φάσμα της παραγωγικής ικανότητας 200 - 1,540 kW. Πίνακας ελέγχου είναι ενσωματωμένη στον καυστήρα.

Burner series 130 - 280

E-mail Print
GKP-280MCH100px.png GKP-140T100px.png KP-280MCH100px.png
 • Light oil burners KP
 • Heavy oil burners RP
 • Gas burners GP
 • Dual fuel burners GKP 
 • Dual fuel burners GRP

Burners in series 130 – 280 are monoblock type fully automatic light oil, heavy oil, gas or dual fuel burners. Capacity regulation possibilities are two stage ( H ), three stage ( T ) or modulating ( M ). Capacity range 355 - 3.500 kW. Control panel is integrated to the burner.

Burners series 800 - 2000 ME

E-mail Print

GKP-1000ME100px.png KP-1000ME100px.png GKP-1000ME

 • Light oil burners KP
 • Heavy oil burners RP
 • Gas burners GP
 • Dual fuel burners GKP 
 • Dual fuel burners GRP

Burners in series 800 - 2000 ME are fully automatic light oil, heavy oil, gas or dual fuel burners. Capacity regulation is modulating ( M ). Capacity range 2.000 - 22.500 kW. These burners are equipped with separate control panel*, pressure increasing unit* and combustion air fan

Burner series 300 - 700

E-mail Print

GKP-400M100px.png GRP-700MCH100px.png RP300M100px.png

 • Light oil burners KP
 • Heavy oil burners RP
 • Gas burners GP
 • Dual fuel burners GKP
 • Dual fuel burners GRP

Burners in series 300 – 700 are monoblock type fully automatic light oil, heavy oil, gas or dual fuel burners. Capacity regulation possibilities are three stage ( T ) or modulating ( M ). Capacity range 770 - 9.700 kW. These burners are equipped with separate control panel*.